FELDA KUMAI

Di hatiku selamanya…


 Powered by Max Banner Ads 

PR1MA – Projek Perumahan 1Malaysia

Pada 4 Julai 2011, PM telah melancarkan fasa pertama Projek Perumahan 1Malaysia (PR1MA), satu program khusus bagi kumpulan berpendapatan sederhana (RM6,000 ke bawah) untuk memiliki rumah kos sederhana berharga di antara RM150k ke RM300k.

Tujuan

Tujuan pelaksanaan PR1MA adalah untuk meningkatkan akses golongan berpendapatan sederhana kepada perumahan kos sederhana serta menggalakkan pemilikan hartanah kediaman.

Rasional

Sebagai satu inisiatif strategik untuk memenuhi keperluan perumahan segolongan besar rakyat, Kerajaan mengambil langkah melaksanakan PR1MA bagi menyediakan rumah kos sederhana bertujuan khusus untuk mengisi jurang keperluan masyarakat dalam kumpulan berpendapatan isi rumah di antara RM2,500 hingga RM6,000 sebulan.

Harga

Harga jualan seunit adalah dari RM150, 000 kepada RM300, 000 bergantung kepada lokasi dan saiz unit perumahan.

Kelayakan

Pemohon yang layak untuk membeli sebuah rumah PR1MA mesti rakyat Malaysia dengan pendapatan sehingga RM6, 000 sebulan. Permohonan juga adalah pembeli kali pertama bagi Program ini dan perlu tinggal di rumah PR1MA. Tidak boleh di sewakan kepada orang lain.

Pakej pembiayaan

Pemohon yang layak boleh mendapatkan pinjaman sehingga 105 peratus dari institusi kewangan yang berkenaan dengan tempoh bayaran balik sehingga maksimum 30 tahun. Jumlah tersebut adalah termasuk di dalam harga rumah, kos undang-undang dan gadai janji atau MRTA. Pembeli juga akan dikecualikan daripada duti setem.

Di samping itu, institusi kewangan juga menyediakan kemudahan bayaran balik pinjaman yang felksibel yang sama ada berdasarkan servis kepentingan untuk 5 tahun pertama atau bayaran bulanan tetap. Pembeli juga mempunyai pilihan untuk menggunakan sebahagian daripada caruman KWSP dalam Akaun 2 untuk menampung sebahagian daripada pinjaman itu atau bagi maksud mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada pinjaman daripada institusi kewangan.

Untuk maklumat lanjut mengenai PR1MA boleh ke website www.epu.gov.my

p/s: Dari website EPU –  Adalah dimaklumkan bahawa pendaftaran atau permohonan bagi pembelian rumah di bawah Program Perumahan 1Malaysia (PR1MA) masih belum dibuka. Sehubungan itu, borang permohonan rasmi masih belum dikeluarkan oleh Sekretariat PR1MA, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

Related Posts with Thumbnails

,

One thought on “PR1MA – Projek Perumahan 1Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>